Thermal

ThermalSpółka Thermal jest europejskim producentem systemów kablowych ogrzewu elektrycznego dla różnych branż przemysłu, w tel liczbie w strefach łatwo wybuchających i pożaro niebezpiecznych. Produkowane spółką Thermal systemy kablowe ogrzewu elektrycznego pozwalają dokonywać ciągłe i bezpieczne wykonanie różnych procesów technologicznych, związanych z przechowywaniem i transportem środowisk ciekłych, utrzymaniem temperatury stałej w rurociągach i pojemnikach, zapobieganiem zamrażaniom rur i pojemności. Także podobne technologie mogą być stosowane do ogrzewania placów otwartych i dachu, organizowania systemów przeciwoblodzenia i roztopienia śniegu, urządzenia podłogi ciepłej i in.

W produkowanych spółką Thermal systemach ogrzewu elektrycznego stosuje się przewód grzejny, co pozwala utrzymywać z dużą dokładnością niezbędne reżimy temperaturowe procesów technologicznych. Stosowanie tego przewodu zabezpiecza duże bezpieczeństwo i oszczędność całego systemu w ogóle. Dzięki swoim właściwościom kablowe linie grzejne dzisiaj są co więcej popularniejsze i wypierają bardziej tradycyjne i przy tym mniej skuteczne metody.

Nasi specjaliści dokonują projektowanie i wyprodukowanie systemów ogrzewających do rurociągów i pojemników bądź-jakiej konfiguracji. Stosowanie samoregulujących przewodów grzejnych pozwala zabezpieczać szybką i technologiczną instalację wyposażenia i jego wygodną eksploatację w przyszłości. W zależności od długości i średnicy rur lub pojemników, a także lokalnych klimatycznych i innych warunków, możliwe jest stosowanie różnych metod instalacji przewodu grzejnego. W każdym odrębnym przypadku specjaliści spółki Thermal dokonują niezbędne rozliczenia optymalnie właściwej konfiguracji wyposażenia.

Obecność swoich napracowań i technologii, wielkie doświadczenie projektowania i wyprodukowania kablowych systemów ogrzewających, stosowanie najlepszych osiągnięć naszych kolegów i partnerów – wszystkie te czynniki pozwalają nam maksymalnie szybko i jakościowo wykonywać pracę bądź-jakiego poziomu skomplikowania.